Các mẫu thiết kế của Gendai mang phong cách Nhật Bản, những vẫn giữ được nét truyền thống kết hợp với hiện đại, phóng khoáng và tự do.
ÁO POLO NAM GENDAI

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%
ÁO POLO NAM GENDAI

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%
ÁO POLO NAM GENDAI

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%
ÁO POLO NAM GENDAI

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%
ÁO POLO NAM GENDAI

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%
ÁO POLO NAM GENDAI

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%
ÁO POLO NAM GENDAI

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%
ÁO POLO NAM GENDAI

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%
ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

200.000 đ
250.000 đ
-20%
ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

200.000 đ
250.000 đ
-20%
ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

200.000 đ
250.000 đ
-20%
ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

200.000 đ
250.000 đ
-20%
ÁO POLO NAM GENDAI - 349.000

ÁO POLO NAM GENDAI - 349.000

299.000 đ
349.000 đ
-14%
ÁO POLO NAM GENDAI - 349.000

ÁO POLO NAM GENDAI - 349.000

174.500 đ
349.000 đ
-50%
ÁO POLO NAM GENDAI - 349.000

ÁO POLO NAM GENDAI - 349.000

299.000 đ
349.000 đ
-14%
ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%
ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%
ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%
ÁO POLO NAM GENDAI

ÁO POLO NAM GENDAI

175.000 đ
350.000 đ
-50%
ÁO POLO NAM GENDAI

ÁO POLO NAM GENDAI

175.000 đ
350.000 đ
-50%
ÁO POLO NAM GENDAI

ÁO POLO NAM GENDAI

175.000 đ
350.000 đ
-50%